סרטוני הדרכה

סרטוני הדרכה והסבר

המדריך המקוצר ל ImageGo


סדנת יצירה וגזיריות

יצירת גזיריות דרך שימוש במצלמה

יצירת גזיריות דרך יבוא תמונה

תיקון וניקוי גזיריות

קיבוץ גזיריות לאחד (Group)

היכן נשמרות הגזיריות ואיזה סוגים

כיצד להוסיף בועות דיבור

נעילה פשוטה של גזיריות


חדר אפקטים

הוספת טישטוש לגזיר

הוספת צבע לגזיר


מסך ראשי

הכנסת סיסמה וגישה לחומרי הכיתה


מצגות Google Slides

ערכים פדגוגיים ImageGo

המדריך הבסיסי ImageGo